Rubriky
Aktuality

KARNEVAL

Pro další fotografie ze školního roku 2020/2021 klikněte zde..

Rubriky
Aktuality

ZDRAVÁ STRAVA

V týdnu od 8. 2. – 12. 2. jsme se zabýváli v 1.- 3. třídě zdravým stravováním. Zjistili jsme, kde a co jsou vitamíny. Již víme, že se označují písmeny velké abecedy – stejně jako body v geometrii. Také jsme objevili, že nejvíce vitamínů je v ovoci a zelenině…
Na závěr týdne jsme ověřili svou zručnost – po obědě jsme si v hudební výchově pustili anglické písničky k přípravě mrkvového salátu. Dokonce už i prvňáčci a naše skvělé druhačky znají první anglická slovíčka…

Pro další fotografie ze školního roku 2020/2021 klikněte zde..

Rubriky
Aktuality

VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ

Pro další fotografie ze školního roku 2020/2021 klikněte zde..

Rubriky
Aktuality

DOPIS ŘEDITELKY ŠKOLY

VÁŽENÍ RODIČE,

od 1. února jsem nastoupila na pozici ředitelky školy. Vaše děti v současnosti učím matematiku, český jazyk, výtvarnou výchovu, informatiku a prvouku společně s p. učitelkou Katkou Mariánkovou (Čt, VV, PV, HV, PRV ), p. učitelem Tomášem Vlčkem (AJ, TV) a p. učitelkou – asistentkou Janou Murínovou.

Vzhledem k mimořádným opatřením není možné uskutečnit běžné třídní schůzky. Ráda bych vás poznala osobně, vyslechla si Vaše postřehy a náměty. S některými se mohu pozdravit, když si vyzvedáváte děti ze ŠD… Pokud se budete chtít se mnou setkat – popřípadě máte-li nějaký dotaz, je možné si domluvit individuální konzultaci – na tel.č. 732 474 545. (poprosila bych Vás také o případné omlouvání dětí na tomto čísle).

Děti jsou zvídavé, tvořivé, plné energie (TV jim chybí…) a věřím, že změnu vyučující zvládly.

V současnosti máme za sebou projekt „Zdravá strava – Vitamíny“ – výstup v podobě plakátu můžete vidět na oknech u šatena – následně budeme prezentovat fotografie na stránkách školy. Webové stránky budou během měsíce února – března modernizovány a doplňovány.

V družince se snažíme o první animační krůčky – asi jste již postřehli, jak některé děti rychle zvládly základy animace. Děkuji Vám, že jste jim pomohli a umožnili pracovat s aplikací Stop Motion i doma.

Ve škole nyní zařazujeme procvičování pomocí IT nástrojů – například z webu skolakov.eu (v rámci zvyšování efektivity a atraktivity výuky). Rádi bychom postupně zařadili i metodu CLIL (V 1. a 2. ročníku ve VV).

Máme pro Vás a Vaše děti nabídku přípravného kroužku angličtiny – hravou formou – povede ji rodilý mluvčí Miles Leyshon společně s p. učitelkou Janou. Kroužek je zdarma. Lekce by probíhaly ve středu v rámci družiny od 12:45 – 13:30 hodin. V rámci kroužku by se děti seznámily s jednoduchou slovní zásobou, pozdravy, představení … princip této výuky je nezatěžuje, jde o hru a přípravu na výuku jazyka.

Mgr. Alena Ščuková

V případě zájmu vyplňte přihlášku viz. níže

Rubriky
Aktuality

LEGO soutěž

LEGO soutěž – ve středisku volného času Odry. Předáváme pro info našim žákům…

Rubriky
Aktuality

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Recitační soutěž – ve středisku volného času Odry. Předáváme pro info našim žákům…

Rubriky
Aktuality

ODERŠTÍ SLAVÍČCI

Oderští slavíčci – ve středisku volného času Odry. Předáváme pro info našim žákům…