Rubriky
Aktuality

INFORMACE K ZÁPISU ZŠ

Zveřejnili jsme informace k zápisu do ZŠ pro školní rok 2021/2022:

Zápis proběhne distanční formou 7. 4. 2021 od 14:00 do 17:00 hodin. Rodiče si mohou rezervovat termín u ředitelky školy nebo u vedoucí učitelky mateřské školy Vražné od 31. 3. 2021 – 6. 4. 2021. Kde Vás budeme informovat o přesné podobě zápisu distanční formou.

Další informace a potřebné dokumety naleznete zde.

Rubriky
Aktuality

NOVÉ FOTKY Z MŠ

Do Fotogalerie MŠ 20/21 jsme přidali spoustu fotek, neváhejte se podívat!


Fotogalerie MŠ 20/21

Rubriky
Aktuality

INFORMACE MŠMT

29. 3. 2021 – 11. 4. 2021 (13. a 14. týden)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE – https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGMo do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE – https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPJD3 a ZDE –https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZ7BZWWL), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

Rozvrh hodin zůstává nezměněn. Online hodiny VV a TV jsou doporučené.

Rubriky
Aktuality

TÝDEN OPICE

Další z našich projektových týdnů..

Pro další fotografie ze školního roku 2020/2021 klikněte zde..

Rubriky
Aktuality

PROJEKTOVÉ TÝDNY

V současnosti jsme začali zařazovat metodu projektové výuku. Jejím hlavním cílem je propojit určité téma s běžnou výukou, popřípadě shrnout co již děti znají z vlastních zkušeností. Znamená to, že děti dostávají za úkol zjistit informace k danému tématu a následně s těmito informacemi pracují, zapisují svá zjištění – případně pozorování, ilustrují vlastní pracovní listy, učí se vnímat, kde a jak má zvolený námět přesah.

V rámci distanční výuky u mladších dětí začínáme s jednoduchým tématem. Tento týden to budou PRIMÁTI – OPICE. Cílem je zjistit co jsou Primáti a jaké jednotlivé druhy opic děti znají. V rámci slohového cvičení si vyzkouší popsat – jak opice vypadá, čím se živí, co ráda dělá a jaký je její způsob života. Starší žáci pak přibírají i další zajímavosti – kde se jaký druh vyskytuje, do jakých skupin tyto živočichy řadíme..

Vše je dětem předáváno jednoduchou formou, aby v budoucnu dokázali vypracovat vlastní, složitější projekty do patřičné hloubky. Pro zpestření výuky připravíme dětem pracovní listy například do matematiky a českého jazyka. Nabídneme odkazy na zajímavá videa. Prostřednictvím básniček a písniček si zpestří dané téma a vše vrcholí výstupem v podobě výtvarné práce, kterou pak vystavíme v prostorách školy. Průběžně s dětmi hledáme otázky a odpovědi k zvolenému tématu týkající se ekologie i společnosti v její celistvosti.

Aktivity volíme přiměřené věku. Věříme, že se děti hlavně setkají s možností týden se zamýšlet nad jedním námětem – proto pokud Vy rodiče vyšetříte čas, podpořte nás jednoduchou domácí diskusí k danému tématu. Volte otevřené otázky, veďte děti k přemýšlení a hledání otázek i odpovědí. 

Děkujeme za podporu!

Rubriky
Aktuality

INFORMACE K VÝUCE

22. 3. 2021 – 26. 3. 2021 (12. týden)

Milé děti a rodiče!

Postupně jsme začali vést distanční výuku pomocí Google Suite a to zejména dvou aplikací této služby Google Classroom a Google Meetu. Omlouváme se tímto za případné problémy, které vznikly postupným přechodem z aplikace Skype na novou platformu.  

Instrukce k distanční výuce:

Vyučujeme podle rozvrhu hodin, který je přizpůsoben jednotlivým třídám. S výukou pomáhají i paní asistentky. Jakékoliv nesrovnalosti prosím konzultujte s třídními učitelkami. Počet on-line hodin nepřesáhne 50% běžné časové dotace. Úkoly Vám budeme vkládat vždy den předem na Google Classroom. Pro on-line výuku i pro její distanční část (děti pracují s Vaší pomocí samy!) zvlášť. Práce pro zvídavé žáky, kteří pracují rychleji budou uvedeny jako práce pro zvídavé – bylo by nám líto, pokud by děti přicházely o možnost posouvat se dle svých schopností. Pokud budete řešit problémy s připojením, popřípadě děti nebudou učivu rozumnět – domluvte si telefonicky individuální konzultaci: pondělí – čtvrtek v čase od 12:30 – 13:30 hodin.

Protože jsme si vědomi, že Váš podíl na práci s dětmi je značně náročný – nabízíme možnost on-line aktivit v rámci školní družiny – každý den dle daného schématu.  

Každý týden v pondělí – upřesníme případné změny.. Rozvrh hodin je jinak závazný a účast na on-line výuce pro Vaše děti povinná. V případě neúčasti – zašlete omluvenku prostřednictvím emailů Vaším třídním učitelkám.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci.

ROZVRHY HODIN – ON-LINE výuka

Rubriky
Aktuality

TÝDEN LVA

Tento týden byl v 1. – 3. ročníku ve znamení LVA. O lvu jsme zjistili novinky, naučili se básničku, zpracovali informace a také tvořili. Jak se nám to dařilo – ohodnoťte sami!

Pro další fotografie ze školního roku 2020/2021 klikněte zde..

Rubriky
Aktuality

DENÍK ŘEŘICHY

Končí jarní prázdniny a naši žáci 1. – 3. ročníku posílají fotografie svých „DENÍKŮ ŘEŘICHY“ a úspěšného pěstování vlastních zdrojů vitamínů. Prvňáčkům pomáhají rodiče – moc jim za jejich spolupráci děkujeme! Prohlédněte si fotografie a pokud ještě řeřichu nemáte – určitě si ji vysejte!

Pro další fotografie ze školního roku 2020/2021 klikněte zde..

Rubriky
Aktuality

BESEDA – NEBUĎ OBĚT

Pracovní skupina pro rovné příležitosti MAP ORP ODRY II zve rodiče žáků ZŠ na on-line besedu s názvem ,,Nebuď oběť  – Rizika internetu pro Vaše děti“. Podrobnosti naleznete v přiloženém plakátu. Prosíme o zaslání tohoto e-mailu rodičům žáků Vaší školy. Vaše zprostředkování je pro nás velmi důležité, protože máme jen omezené možnosti, jak cílovou skupinu oslovit.

Termín besedy: 29. 03. 2021 od 15.00 do 18:00 hod.

Beseda proběhne on-line a je zcela zdarma.

Na besedu je nutné se přihlásit zde nebo zasláním emailu na  zuzana.orsagova@odry.cz

Rubriky
Aktuality

SUK – ČTEME VŠICHNI

Upozorňujeme, že hlasování v unikátní anketě o nejoblíbenější knihu v rámci literární Ceny „Suk – čteme všichni“ se posouvá až na 31. března 2021. 

Proto mohou děti stále hlasovat ZDE.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského je stále uzavřeno veřejnosti, jako v minulých měsících akcentují vzdělávání online formou. Jednotlivé vzdělávací aktivity a další aktuální činnosti naleznete v  březovém newsletteru.

Odkaz Jana Amose Komenského si celý svět připomene v den jeho narození – 28. března 2021 , od kterého uběhne již 429 let. 

I proto se mohou všechny školy symbolicky zúčastnit soutěže „Komenský do tříd!“, ve které děti malují portréty Učitele národů.  Pokuste se kreslit, malovat a obrázky pošlete třídním učitelkám!

Ty následně elektronicky posílají vaše práce k ohodnocení!!! 

Těšíme se na vaše obrázky a děkujeme za reprezentaci školy!!!

Proto mohou děti stále hlasovat ZDE.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského je stále uzavřeno veřejnosti, jako v minulých měsících akcentují vzdělávání online formou. Jednotlivé vzdělávací aktivity a další aktuální činnosti naleznete v  březovém newsletteru.

Odkaz Jana Amose Komenského si celý svět připomene v den jeho narození – 28. března 2021 , od kterého uběhne již 429 let. 

I proto se mohou všechny školy symbolicky zúčastnit soutěže „Komenský do tříd!“, ve které děti malují portréty Učitele národů.  Pokuste se kreslit, malovat a obrázky pošlete třídním učitelkám!

Ty následně elektronicky posílají vaše práce k ohodnocení!!! 

Těšíme se na vaše obrázky a děkujeme za reprezentaci školy!!!