Rubriky
Aktuality

AKCE SVČ ODRY

Nejbližšími akcemi, které pořádá Středisko volného času Odry jsou Pálení čarodějnic a Malovaná výzva. Děti jsou srdečně zvány!

Rubriky
Aktuality

PÁTEČNÍ ČARODĚJNICKÁ ŠKOLA

Čarodějnická škola se vydařila přímo kouzelně. Nechyběl Čarodějnický diktát ani počítání s čarodějnicí. Slohové tvoření a vymýšlení vlastních originálních lektvarů včetně postupu na jeho přípravu pobavilo děti i paní učitelky. Počasí nám přálo a celodenní kouzelné učení jsme završili tvořením a upálením paní zimy Moreny v rámci školní družiny. Opekli jsme si párky a hasiči nám přijeli dohlédnout na správné uhašení ohně. Přitom dětem ukázali tajemství hasičského auta i některých záchranářských pomůcek. Nejvíce se líbilo nosítko. Hasičům moc děkujeme! 

Pro další fotografie ze školního roku 2020/2021 klikněte zde..


V pátek budeme mít Čarodějnickou školu. Připomeneme si tradici vynášení „Moreny“, rozloučíme se se zimou a v rámci čarodějnického učení budeme řešit úkoly hodné čarodějů i čarodějnic. V ŠD si pak vyrobíme malou čarodějnici a splníme zábavné úkoly.

autor: Matěj Chuděj
Rubriky
Blog

Duše K s Karlem Kostkou

Jaký je vztah mezi lidským vědomím a bytím, prostorem a časem? Přesahuje globální inteligence chápání našeho smrtelného mozku? Kde se skrývá věčnost a jak souvisí s relativitou času? Jsme stvořiteli svých vlastních osudů? Proč je díky vlastní duši každý z nás starý miliony let a je nositelem dávné historické zkušenosti? Co je čas? Co je vědomí? Z čeho vzniklo? Čím se řídí? Jaké má charakteristiky? A co lidská bytost, její přicházení a odcházení …

Zvláště doporučujeme od 0:52 minuty – o škole a dětech – respekt k dětem!!! 

Karel Kostka (pseud. Cubeca) – filozof, pedagog, malíř a spisovatel, mimochodem člověk s mimořádnou hodnotou IQ na světě (206)

Rubriky
Aktuality

INFORMACE K ZÁPISU MŠ

Zveřejnili jsme informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022:

Zápis bude probíhat dle  pokynů vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 a opatřením k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 a proběhne bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v termínu od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021.

Další informace a potřebné dokumety naleznete zde.

Rubriky
Aktuality

UKLIĎME SVĚT 2021

Týdenní projekt – Ukliďme svět ke Dni Země 2021 – Dne 22. 4. 2021 od 13:00 do 14:30 budeme sbírat odpadky, které nám tady „někdo“ zanechal.
Pokud se chcete přidat, vyzvedněte si odpadkové pytle na
obecním úřadě ve Vražném. A pošlete nám fotku vašeho
nejzajímavějšího odpadku.
Na vaší účast se těší všichni učitelé a žáci školy.

autor: Matěj Chuděj
Rubriky
Aktuality

DEN ZEMĚ ONLINE

Zapojíme se? Ve škole určitě a co rodiny s dětmi? Pokud se chcete zapojit informujte třídní učitelku!

Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, p.o. nás zve na akci Den Země, kterou prodloužili až do června. Akce je vhodná pro všechny věkové skupiny dětí, ale také i pro rodiny s dětmi a veřejnost. Veškeré aktivity jsou zdarma a pro účastníky jsou připraveny odměny. Těšíme se na Vaši účast!

Přílohy:

Rubriky
Aktuality

INFORMACE K VÝUCE

týkající se chodu mateřské i základní školy

od 12. 4. 2021 až do odvolání (15. týden až do odvolání)

Vážení rodiče, 

od 12. dubna 2021 bude na základě rozhodnutí vlády ZŠ a MŠ Vražné otevřena pouze pro děti navštěvující základní školu a pro děti mateřské školy, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci). Dále pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci IZS a pro děti dalších profesí – viz dokument.

Žádáme rodiče, aby nahlásili docházku svých dětí – včetně stravování do pátku 9. 4. 2021 do 10:00 hodin na e-mail – popřípadě telefonicky:

MŠ – oprsalova@skolavrazne.cz, mobil 605 219 273

ZŠ – scukova@skolavrazne.cz, mobil 732 474 545

Aktuální oznámení budou zveřejněna na webu školy a dále vyvěšena u vstupu do budovy školy.

Přílohy 001 – 007:

Rubriky
Aktuality

DOPORUČENÍ K ZÁPISU

Ve všech případech doporučujeme po ukončení mimořádných opatření si domluvit osobní setkání v prostorách školy. Budeme Vás informovat o dni otevřených dveří – zaměřeném na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.


Na základě našich dlouholetých zkušeností získaných při práci s dětmi Vám nabízíme vlastní doporučení:

DESATERO PŘEDŠKOLÁKA:

 1. Znám své jméno a příjmení.
 2. Vím, kde bydlím.
 3. Vím kolik je mi let.
 4. Znám základní barvy.
 5. Orientuji se v číslech a počtech.
 6. Umím se obléknout, svléknout.
 7. Umím po sobě uklidit.
 8.   Dokážu malovat, stříhat, lepit.
 9.   Dokážu mluvit ve větách.
 10. Když něco nevím, zeptám se.

RODIČOVSKÉ DESATERO:

 1. Pochvalte své dítě vždy znovu a znovu za sebemenší úspěch a to něžnými slovy, pohlazením a splněním jeho  malých přání (né jen hmotnými dárky). Vychováte tak sebevědomého jedince, který ve vás bude mít citovou oporu.
 2. Povzbuzujte své dítě, pokud má úspěchy nebo se pustilo do nové činnosti. Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak můžete pomoci neúspěch odstranit.
 3. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. Buďte mu oporou. Snažte se objektivně zhodnotit možnosti dítěte. Nevkládejte do něj své nenaplněné sny a ambice. Zajímejte se o školní práci průběžně po celý rok. Nesvádějte neúspěch dítěte na jiné.
 4. Dávejte mu najevo svoji lásku a podporu. Máte-li v rodině více dětí, nesrovnávejte je.
 5. Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování!!! Pokud nebudete důslední, hranice nemají žádný význam a vy v budoucnu budete zcela určitě lomit rukama nad chováním svého potomka.
 6. Chraňte ho před nadměrným sledováním televize. Dbejte, aby mělo dostatek pohybu. Neustále si všímejte, jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá a hovořte o nich.
 7. Nestavte před své dítě neúměrné požadavky. Nesdělujte mu svá náročná očekávání. Každý úkol a pokyn promýšlejte tak, aby byl pro dítě splnitelný a realizovatelný.
 8. Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti. Dítě se unaví mnohem rychleji, než dospělí. Střídejte činnosti, dopřejte mu pohyb a nekárejte ho za chyby způsobené únavou z dlouhé práce.
 9. Posilujte paměť dítěte pravidelným cvičením a zatěžováním. Zadávejte během dne různé jednoduché úkoly, hrajte hry, učte se básničky a říkanky.
 10. Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby co nejméně rozptylovalo vaše dítě. Připravte mu pracovní stůl, kout, který bude patřit pouze dítěti.
Rubriky
Aktuality

VELIKONOCE 2021

Týden s Velikonocemi, byl krátký, ale řekli jsme si vše podstatné o jednotlivých dnech před Velikonočním pondělkem. Doplnili jsme pracovní listy a vyrobili i ptáčky…

Pro další fotografie ze školního roku 2020/2021 klikněte zde..

Rubriky
Aktuality

WEBINÁŘ – DĚTSKÝ ON-LINE SVĚT

POZVÁNKA PRO RODIČE

Pracovní skupina pro rovné příležitosti MAP ORP ODRY II zve rodiče žáků ZŠ na on-line webinář s názvem „Jak nastavit smysluplná pravidla pro dětský on-line svět“.

Podrobnosti naleznete v přiloženém plakátu.

Termín webináře: 14. 04. 2021 od 17.00 do 19:00 hod.

Webinář proběhne on-line a je zcela zdarma.

Na besedu je nutné se přihlásit ZDE