Rubriky
Aktuality

RODINNÝ DEN

Pojďme spolu prožít Rodinný den na téme „povolání“.

Rubriky
Aktuality

DALŠÍ ŠKOLNÍ SNÍDANĚ

Tentokrát se příprav ujali naši čtvrťáci a páťák. Ve dvojicích si vybrali jídlo z kategorie – sladké, slané a zdravé. Sestavili rozpis potravin, jejich kalkulaci a postup práce. Využili tak své dosud získané dovednosti z Českého jazyka, matematiky i pracovního vyučování. Vytvořili si scénář úvodu, kostýmy i doplňky a pro I. třídu tak připravili krásný zážitek v podobě rautu i s představením jednotlivých pochoutek. Úroveň jejich komunikačních dovedností byla  opravdu překvapivá.

Všichni společně si následně o velké přestávce nejen pochutnali, ale rovněž popovídali. Je to jedna z výhod malotřídních škol. Mladší děti mají velmi častou a přímou inspiraci svými staršími spolužáky a ti naopak zažívají pocit úspěchu a obdiv těch mladších. Tentokrát poděkujme paní učitelce Katce a asistentce Denisce, které své žáky v přípravách vedly.

Prohlédněte si fotogalerii další skvělé školní snídaně.
Dobrou chuť!

Rubriky
Aktuality

ČÁPI JSOU TADY

Na mnoha komínech si čápi staví svá hnízda a u nás ve škole jsme v rámci VV a skupinové práce tvořili vlastní čápy v opravdu téměř životní velikosti. Ke každému čápovi vznikl i popisek s informacemi, které si děti připomínaly v prvouce a v hodinách přírodovědy. Věříme, že tento krátkodobý projekt pomohl dětem nastudovat mnoho informací a rovněž si díky činnostnímu učení vše zapamatují.

Rubriky
Aktuality

Výsledky zápisu do MŠ Vražné 2021/22

Registrační číslovýsledek 
09/2021Přijat/a od 09/2021 
04/2021Přijat/a od 09/2021 
02/2021Přijat/a od 09/2021 
08/2021Přijat/a od 09/2021 
01/2021Přijat/a od 09/2021 
06/2021Přijat/a od 09/2021 
 07/2021Přijat/a od 02/2022
 03/2021Přijat/a od 03/2022
 05/2021Přijat/a od 04/2022

Ve Vražném, 22. 5. 2021

Mgr. Alena Ščuková
ředitelka školy

Rubriky
Aktuality

24.5. – EVROPSKÝ DEN PARKŮ

Při pondělku jsme oslavili Evropský den parků nafocením listů na stromech kolem školy, ty jsme dále upravili na tabletech (vyznačením kresby a názvu) a poskládali do animace ve formátu GIF… 🍃☘️🌳

Rubriky
Aktuality

EXPERIMENTÁLNÍ MALBA

Ve výtvarné výchově jsme se všichni seznamovali s experimentální malbou. Nejvíce si ji užili naši nejmladší. Vidět svět v barvách, experimentovat s barvami, hledat vizuální působení barev – to vše je součástí experimentální malby. Tématem byly rostliny, ale žáci postupně tvořili a objevovali dle své fantazie i další abstraktní výtvory. Energie, kterou po distanční výuce přímo “přetékají” byla využita a výstupy, které vznikly byly ohodnoceny i odborníky z katedry VV PdF JČU.  Rodičům se tímto omlouváme – za ruce “šmoulinky”, které potřebovaly několikeré umytí. Věříme, že zážitek a radost z tvoření byl silnější a v dětech zůstane, jako zkušenost z oblasti Umění a kultura.

Rubriky
Aktuality

PROPOJENÍ ČEŠTINY S INFORMATIKOU

Dnes jsme ve 4. a 5. třídě ve společné hodině češtiny a informatiky pracovali s tablety. Učili jsme se porozumění textu a práci s daty při vyhledávání v grafu srážek na internetu. Zjištěná data jsme zapisovali do vlastní vytvořené tabulky.

Rubriky
Aktuality

ZVÍŘÁTKA V LESE

O lese a jeho obyvatelích jsme si tentokrát mohli povídat a ověřit své znalosti společně s panem Radkem a paní Janou Vaňkovými, kteří připravili projektový den pro mateřskou školku a následně i pro školu. Poznávali jsme stopy zvířat, pojmenovávali mláďata lesních živočichů, házeli nábojnicemi na lišku a pozorovali různé typy paroží. Nejvíce se nám líbily zvuky vábniček.

Rubriky
Aktuality

UČÍME SE VENKU

Dnes jsme využili krásného počasí plného sluníčka a letních teplot.

Ve čtení se třetí třída přemístila na zahradu, kde se na dekách v leže či polosedě děti věnovaly čtení.

V rámci informatiky vyrazili čtvrťáci s Adamem z páté třídy do okolních ulic. Při příležitosti nedávného dne Země, který bohužel provázelo nepříznivé počasí, si natočili kvetoucí jarní rostliny a na objektiv zachytili také několik živočichů. Videa poté zpracovávali, stříhali, doplňovali hudbu a titulky…

Rubriky
Aktuality

HUDEBNÍ KROUŽEK

Každý čtvrtek v tomto kroužku objevujeme nejrůznější hudební nástroje a paní učitelka Murínová nás učí základy rytmizace, hru na klavír nebo i na kytaru.