Rubriky
Aktuality

FOCENÍ 2021

Fotografie ze společného i skupinkového focení Vám zašleme na e-mail, pokud máte zájem o tištěnou verzi, napište na scukova@skolavrazne.cz objednávku počtu ks a fotografie následně necháme vytisknout a předáme na začátku září – jen napište kterou verzi dle čísla fotografie (kdo odchází může se zastavit!!!).

Rubriky
Aktuality Fotogalerie ZŠ

PROJEKTOVÁ ODPOLEDNE S ROBOTY

Úspěšně jsme ukončili realizaci projektu s roboty na základní škole.

V rámci projektu jsme pořídili pro ZŠ Vražné sadu robotických pomůcek. Ty jsme následně využili při realizaci čtyř projektových odpolední, kde jsme se žáky s roboty pracovali. 

Jejich smysl zařazení do výuky i volnočasových aktivit spočívá v hravém a nenásilném rozvoji digitální gramotnosti a algoritmického myšlení. S tím poté souvisejí i širší kompetence rozvoje, např. krokování, řešení problémů a rozložení na dílčí části, ale také komunikace nebo práce ve skupině.

Projektových setkání se účastnila většina žáků školy. Řízené aktivity probíhaly v učebnách i ve venkovních prostorách školní zahrady nebo v přilehlém okolí. Každé odpoledne bylo jinak tematicky zaměřeno a žáci řešili různorodé typy úloh. Hledali vhodná a kreativní řešení za pomoci robotických pomůcek.

Celkově žáci hodnotili aktivity velmi pozitivně a získali jsme také kladné ohlasy na zapojení těchto pomůcek do IT kroužků v příštím roce, na které se děti velmi těší.

Název projektu:         Místní akční plán vzdělávání pro ORP Odry II
Číslo projektu:           CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011076         

Velmi děkujeme městu Odry za poskytnutou finanční podporu i skvělou spolupráci na řešení projektu.

Rubriky
Aktuality

PROVOZNÍ INFORMACE K ZÁVĚRU ROKU

ŘEDITELSKÉ VOLNO ve dnech 29. a 30. 6. 2021 z důvodu rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ. 

Vysvědčení bude předáno 28. 6. 2021 od 8:00 – 8:45. Obědy jsme pro tyto dny odhlásili všem.

Děkuji všem žákům, pedagogům, zaměstnancům školy a rodičům za pomoc a spolupráci především v době distanční výuky a těším se na viděnou opět 1. září 2021 v 8:00. 
Sledujte prosím aktuality – bližší informace k novému školnímu roku 2021/2022 budou zveřejněny poslední srpnový týden zde na webu školy. V době prázdnin, budete-li potřebovat školu kontaktovat, budu v MŠ, popřípadě se domluvte telefonicky nebo e-mailem.

Mgr. Alena Ščuková, ředitelka školy 

*Budova základní školy projde přes letní prázdniny rekonstrukcí elektroinstalace. Z tohoto důvodu nemusí být v provozu pevná linka, v případě potřeby využijte spojení na mobil. Děkujeme

* Aktualizováno 2.7.2021

Rubriky
Aktuality Fotogalerie ZŠ

PROJEKTOVÉ DNY – OZOBOTI

Na naší škole stále probíhají projektové dny s roboty, které realizujeme díky podpoře města Odry.

Pro lekci s Ozoboty přikládáme důležitý odkaz:

https://drive.google.com/drive/folders/1mNbuCFNMvZlJ8wMexmsNWDjR5-SujpXp?usp=sharing

…vede na Google disk pana učitele, kde najdete všechny důležité soubory pro práci s Ozoboty.

Rubriky
Aktuality Fotogalerie ZŠ

ROZLOUČENÍ S NAŠIM SKVĚLÝM PÁŤÁKEM

Adam se letos s námi rozloučí a postupuje úspěšně na II. stupeň v Odrách. Věříme, že si mladší spolužáci občas zastesknou, ale jsou všichni z Vražného a budou se i nadále v obci potkávat! Ať na fotbale nebo během akcí pořádaných ve spolupráci obce a školy. Adama vždy velmi rádi ve škole uvidíme a doufáme, že bude šířit dobré jméno naší školy! Jedním z našich cílů je, aby děti vzpomínali s úsměvem a rádi se za námi vraceli!

Společně zahráli čtvrťáci a páťák Adam divadelní představení muzikálových pohádek Červená Karkulka a Perníková chaloupka.

Áďu jsme pasovali na jasného Krále pátého ročníku ADAMA V  a on svou vládu předává deseti statečným čtvrťákům!

Rubriky
Aktuality Fotogalerie ZŠ Projektové dny

PROJEKTOVÝ DEN V NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU

Tento projektový den byl financován z projektu EU Šablony II.

Byli jsme první návštěvníci, kteří ve spolupráci s odbornicemi ve své profesi absolvovali den nejen s technikou a exponáty vystavenými v muzeu, ale i v rámci seznámení s léčivými bylinkami a jejich účinky si vyrobili krásné dárečky v podobě přírodního bylinkového mýdla. 

Projektový den se velmi vydařil a všechny děti jak ze ZŠ tak i z MŠ si užily i jízdu na traktůrcích. Starší ještě plnili úkoly z pracovní brožury a všichni úspěšně vše vyřešili.

Rubriky
Aktuality Projektové dny

PROJEKTOVÉ DNY V PLNÉM PROUDU

Díky dotační podpoře města Odry jsme zakoupili sadu robotických pomůcek pro naše žáky. Můžeme s jejich využitím zábavně a efektivně učit algoritmizaci a programování a zároveň rozvíjet informatické myšlení dětí.
Máme roboty pro děti z prvního stupně i mateřské školy.
Na fotografiích vidíte pár snímků ze včerejší realizace.
Dekujeme městu Odry za podporu.

Rubriky
Aktuality

CANISTERAPIE

Ve středu 9. 6. 2021 přišla do ŠD paní canisterapeutka Kristýna Schreierová. Předvedla dětem, jak pracuje se svým pejskem a co vše umí. Děti byly nadšené a k povídání o pejscích a kynologii jsme se ještě dostali k popisu zvířete.

Rubriky
Aktuality

WORKSHOP ICT

V pondělí 7. 6. 2021 proběhl workshop pro naše děti na ZŠ Komenská v Odrách. Po domluvě byla připravena pro děti lekce střihu videa v Movie Makeru. Dětem se moc dařilo a připravili si své první sestřihy včetně titulek a hudebního podkreslení. Žáci zpracovávali videa ze Dne Dětí. 

Rubriky
Akce ŠD Aktuality Fotogalerie ZŠ

DEN DĚTÍ S VLAŠTOVKOU

Možná se bude zdát kruté začít Den Dětí písemkou, ale jaké je pak překvapení, když po práci se servírují koláče…v našem případě v podobě radosti z jedničky nebo, pokud se dnes někomu výsledek nepodařil – mohli si všichni vyrobit z nepovedené písemky “Papírovou vlaštovku”. S tou pak obletěli nejen celou školu a její okolí, ale na stanovištích – netradičně pojatých objevovali zákonitosti z fyziky. Proč některé vlaštovky létají dál, proč do výšky nebo proč se vrací. Zkoušeli jsme různě upravit tvar a ve výsledku vlastně všichni vyhráli. Výhrou nás všech bylo sluníčko, které svítilo a hřálo. Po obědě v HV jsme pak ve stínu naší jabloně zpívali a hráli na kytaru – dokonce nám zahrál i Matěj, který právě usiluje v ZUŠ o přijetí na obor elektrické kytary. Snad se nám podaří v příštím roce vytvořit školní kapelu nebo i Sbor. 

Děti poděkovaly také za dárečky, které dostaly od obecního úřadu ke svému svátku. A také svou neskrývanou radostí z tohoto dne svým učitelům a asistentům za krásně připravený den dětí. 

Další fotografie naleznete zde.

Video ze Dne dětí 2021; YouTube, Alena Ščuková