Rubriky
Aktuality

Uzavření školy z důvodu karantény

Vážení rodiče,

z důvodu pozitivně testovaného žáka na Covid-19 bude škola uzavřena. Karanténa se týká jak většiny žáků, tak většiny pedagogického sboru.

S obnovením prezenční výuky prosím počítejte od úterý 9. listopadu 2021.

Po dobu karantény výuka probíhá distančně. V pondělí 1. 11. si děti dopracují domácí úkoly a vyzkouší si přihlášení do kurzů v Google Classroom. V tento den také v 10:00 zveřejníme rozvrh hodin distanční výuky. Od úterý 2. 11. bude zahájena distanční výuka on-line.

Pro žáky prvního ročníku platí hesla, která dostali ve školce. Starší děti již účty mají a v prezenční výuce využívají.

V případě jakýchkoliv technických dotazů nebo ztráty hesla je možné kontaktovat Mgr. Rombu:
a) e-mailem na romba@skolavrazne.cz
b) osobně ve škole v pondělí 1. 11. v době od 11 do 15 hod. (v této době je také možné ve škole vyzvednout tablet k zapůjčení na dobu DV)

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a těšíme se na návrat ve zdraví do školy.

Vražné, 29. 10. 2021

Mgr. Alena Ščuková
ředitelka školy

Rubriky
Akce ŠD Aktuality Fotogalerie ZŠ

Podzimní výzdoba ve škole

Podle vlastních návrhů inspirovaných podzimem si naši čtvrťáci a páťáci v hodinách VV a PČ nazdobili okna. Výzdoba vypadá hezky jak ze třídy proti žloutnoucímu listí na stromech a keřích tak i z venku – při procházce kolem školy se inspirujte a vytvořte si i doma originální obrazy v oknech!

Rubriky
Aktuality

Halloween – přesunuto na 1. 11.

Akce „Projektový den s Halloweenem“ – ZŠ bude přesunuta na 1. 11. 2021. Dne 2. 11. 2021 u příležitosti svátku „Vše svatých – Dušiček“ proběhne exkurze do místního farního kostela Svatého Petra a Pavla. Provázet nás bude farář P. Mgr. Ladislav Stanečka. 

Rubriky
Aktuality

Uzavření MŠ 29. 10.

Mateřská škola bude dne 29. 10. 2021 uzavřena – doporučení KHS MSK vzhledem k nárustu onemocnění COVID – a malému počtu dětí – nebude nám dovezena strava. Děkujeme za pochopení.

Rubriky
Aktuality Fotogalerie ZŠ

Odpadový žebříček

Náš učitel Jakub Romba se dnes zúčastnil vzdělávací akce pro pedagogy v Ostravě s názvem Odpadový žebříček.

Kromě teoretického bloku o separaci a využití odpadů pedagogové navštívili také skládku komunálního odpadu, kde v praxi viděli skladování odpadu i jednotlivé fáze rekultivace skládky. Dále navštívili REUSE centrum, které reprezentuje myšlenku minimalizovat vznik odpadu a staré věci dále využívat. Toto bychom také měli předávat našim dětem. Poslední zastávkou byly třídící linky separovaného odpadu, kde se suroviny třídí k dalšímu zpracování.

Akce byla velmi zajímavá a získali jsme kromě nejnovějších poznatků nakládání s odpady, které můžeme nyní předávat dětem, také řadu studijních materiálů k ekologické výchově.

Rubriky
Aktuality

Pozvánka na webinář: Digitální bezpečnost

Připravili jsme pro Vás, Vaše žáky a rodiče Vašich žáků velmi aktuální webinář na téma Digitální bezpečnost – ochrana dětí ve virtuálním světě. 

Výše zmíněný webinář proběhne v rozsahu dvou hodin, a to v termínu: 16.12.2021 od 17:00 – 19:00 hod. 
Cena webináře: 149 Kč vč. DPH.

Přihlášení probíhá zde.

Hodinu bude probíhat samostatný webinář, druhou hodinu mohou zůstat přihlášeni ti, kteří mají konkrétní dotazy.

Podrobnější informace a přístup zašleme přihlášeným den předem. Veškeré informace od nás obdržíte prostřednictvím e-mailu.

Hlavní téma kurzu:

 • bezpečné chování na sociálních sítích
 • kyberšikana
 • zneužití profilu
 • sdílení dat a fotografií
 • bezpečná hesla
 • nebezpečný software

Motto kurzu: Chraňte sebe a své děti ve virtuálním světě!

Webinářem Vás provede: PaedDr. Jana Ludvíková, akreditovaný lektor MŠMT v rámci DVPP a rekvalifikace.

Pokud je to možné, prosíme Vás o přeposlání tohoto e-mailu rodičům Vašich žáků, pro které je webinář primárně určen. 

Děkujeme Vám, přejeme mnoho sil a pevné nervy.

Rubriky
Aktuality

Pozvánky na akce Ukliďme Česko a zájezd hornického muzea do Hrabyně

Rubriky
Aktuality

Úspěšný předškolák – dobrý školák

Pracovní skupina pro rovné příležitosti MAP ORP ODRY II si Vás dovoluje pozvat na bezplatný  seminář  Úspěšný předškolák – dobrý školák.

Termín semináře: 21. 10. 2021  od 16:00 hod.

Akce se koná v ZŠ Komenské v Odrách

Seminář je určen (nejen) pro rodiče, kteří mají doma budoucího prvňáka nebo dítě s odloženou školní docházkou. Cílem seminářem je poskytnout rodičům informace z oblasti následujících témat:

• Schopnosti předškoláka před nástupem do školy
• Náprava nedostatků v rozvoji dítěte
• Požadavky na dovednosti a um prvňáčka na začátku školní docházky
• Sociální a pracovní integrace

Cílem je rozvinout interaktivní diskusi, při které mohou rodiče diskutovat s odborníkem, který rodičům zodpoví dotazy ohledně předškolní zralosti dětí a poskytne jim informace, jak s dětmi doma pracovat.

Rubriky
Aktuality

Informace k přihlašování/odhlašování stravy od 1. 10. 2021

Vážení rodiče a žáci, 

od 1.10.2021 přecházíme na nový elektronický systém odhlašování popř. přihlašování obědů ve školní jídelně. Přihlášení, přihlašovací údaje a návod najdete na webových stránkách školy pod školní jídelnou. Od 1.října se bude možné také odhlašovat i pomocí mobilní aplikace estrava. 

Obědy dětem bude možné odhlašovat do 20.00 hodin večer před odebráním stravy. V případě potíží s prvním přihlášením kontaktujte prosím vedoucí stravování paní Schwarzovou.

Věříme, že elektronickou cestou urychlíme, sjednotíme a usnadníme odhlašování strávníků.

Děkujeme za vstřícnost. 

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/prihlaseni/0004

Jak se přihlásit do eStravy?

 1. Klikněte na odkaz nahoře
 2. Zadejte kód strávníka (kód strávníka = číslo na čipu do jídelny)
 3. Do kolonky heslo zadejte své iniciály + číslo čipu
 4. Klikněte na 
 5. Do hesla dáváme iniciály bez diakritiky

Kódy strávníka předají žákům třídní učitelé!

Teoretický příklad:
Jmenuji se Petr Novák, číslo mého čipu je 1234
Kód jídelny: 0004 (už by měl být automaticky vyplněn
Kód strávníka: 1234
Heslo: pn1234