ČÁPI JSOU TADY

Na mnoha komínech si čápi staví svá hnízda a u nás ve škole jsme v rámci VV a skupinové práce tvořili vlastní čápy v opravdu téměř životní velikosti. Ke každému čápovi vznikl i popisek s informacemi, které si děti připomínaly v prvouce a v hodinách přírodovědy. Věříme, že tento krátkodobý projekt pomohl dětem nastudovat mnoho informací a rovněž si díky činnostnímu učení vše zapamatují.