DOPIS ŘEDITELKY ŠKOLY

VÁŽENÍ RODIČE,

od 1. února jsem nastoupila na pozici ředitelky školy. Vaše děti v současnosti učím matematiku, český jazyk, výtvarnou výchovu, informatiku a prvouku společně s p. učitelkou Katkou Mariánkovou (Čt, VV, PV, HV, PRV ), p. učitelem Tomášem Vlčkem (AJ, TV) a p. učitelkou – asistentkou Janou Murínovou.

Vzhledem k mimořádným opatřením není možné uskutečnit běžné třídní schůzky. Ráda bych vás poznala osobně, vyslechla si Vaše postřehy a náměty. S některými se mohu pozdravit, když si vyzvedáváte děti ze ŠD… Pokud se budete chtít se mnou setkat – popřípadě máte-li nějaký dotaz, je možné si domluvit individuální konzultaci – na tel.č. 732 474 545. (poprosila bych Vás také o případné omlouvání dětí na tomto čísle).

Děti jsou zvídavé, tvořivé, plné energie (TV jim chybí…) a věřím, že změnu vyučující zvládly.

V současnosti máme za sebou projekt „Zdravá strava – Vitamíny“ – výstup v podobě plakátu můžete vidět na oknech u šatena – následně budeme prezentovat fotografie na stránkách školy. Webové stránky budou během měsíce února – března modernizovány a doplňovány.

V družince se snažíme o první animační krůčky – asi jste již postřehli, jak některé děti rychle zvládly základy animace. Děkuji Vám, že jste jim pomohli a umožnili pracovat s aplikací Stop Motion i doma.

Ve škole nyní zařazujeme procvičování pomocí IT nástrojů – například z webu skolakov.eu (v rámci zvyšování efektivity a atraktivity výuky). Rádi bychom postupně zařadili i metodu CLIL (V 1. a 2. ročníku ve VV).

Máme pro Vás a Vaše děti nabídku přípravného kroužku angličtiny – hravou formou – povede ji rodilý mluvčí Miles Leyshon společně s p. učitelkou Janou. Kroužek je zdarma. Lekce by probíhaly ve středu v rámci družiny od 12:45 – 13:30 hodin. V rámci kroužku by se děti seznámily s jednoduchou slovní zásobou, pozdravy, představení … princip této výuky je nezatěžuje, jde o hru a přípravu na výuku jazyka.

Mgr. Alena Ščuková

V případě zájmu vyplňte přihlášku viz. níže