Dotované projekty

Šablony JAK I.
Škola získala dotaci z EU a MŠMT – projekt je evidován pod Registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0004142 s názvem Šablony JAK I. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností. Fyzicky bude realizován od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 a to jak v MŠ, ZŠ i ŠD našeho subjektu. Projekt bude financován v režimu Ex-ante a nevytváří příjmy z provozu. Celková částka tohoto projektu je 798 078,- Kč.