Informace k odhlašování obědů

 • Obědy odhlašujte přes elektronický systém školní jídelny:

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/prihlaseni/0004

 • Vstup na portál eStrava pro odhlašování obědů nejpozději do 20:00 den předem
  • V případě problémů s elektronickým přístupem se můžete obrátit na vedoucí školní jídelny ZŠ Pohořská, Odry – obědy zde můžete odhlásit také telefonicky
   (tel.: 556 731 909)
  • Přístupové kódy získáte také na e-mailu romba@skolavrazne.cz
  • Internetové stránky ŠJ pro více informací: www.zsodrypohorska.cz/skolni-jidelna/

Při nemoci žáka:

 • První den nemoci má rodič nárok na dotovanou (nižší) cenu oběda. Rodič si může první den tento oběd vyzvednout do jídlonosiče.
 • Druhý a další dny nemoci je povinností rodiče obědy odhlásit. Pokud neodhlásí, budou obědy účtovány za standardní (nedotovanou) cenu a může si je rodič vyzvednout.