INFORMACE K VÝUCE

22. 3. 2021 – 26. 3. 2021 (12. týden)

Milé děti a rodiče!

Postupně jsme začali vést distanční výuku pomocí Google Suite a to zejména dvou aplikací této služby Google Classroom a Google Meetu. Omlouváme se tímto za případné problémy, které vznikly postupným přechodem z aplikace Skype na novou platformu.  

Instrukce k distanční výuce:

Vyučujeme podle rozvrhu hodin, který je přizpůsoben jednotlivým třídám. S výukou pomáhají i paní asistentky. Jakékoliv nesrovnalosti prosím konzultujte s třídními učitelkami. Počet on-line hodin nepřesáhne 50% běžné časové dotace. Úkoly Vám budeme vkládat vždy den předem na Google Classroom. Pro on-line výuku i pro její distanční část (děti pracují s Vaší pomocí samy!) zvlášť. Práce pro zvídavé žáky, kteří pracují rychleji budou uvedeny jako práce pro zvídavé – bylo by nám líto, pokud by děti přicházely o možnost posouvat se dle svých schopností. Pokud budete řešit problémy s připojením, popřípadě děti nebudou učivu rozumnět – domluvte si telefonicky individuální konzultaci: pondělí – čtvrtek v čase od 12:30 – 13:30 hodin.

Protože jsme si vědomi, že Váš podíl na práci s dětmi je značně náročný – nabízíme možnost on-line aktivit v rámci školní družiny – každý den dle daného schématu.  

Každý týden v pondělí – upřesníme případné změny.. Rozvrh hodin je jinak závazný a účast na on-line výuce pro Vaše děti povinná. V případě neúčasti – zašlete omluvenku prostřednictvím emailů Vaším třídním učitelkám.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci.

ROZVRHY HODIN – ON-LINE výuka