INFORMACE K ZÁPISU MŠ

Zveřejnili jsme informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022:

Zápis bude probíhat dle  pokynů vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 a opatřením k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 a proběhne bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v termínu od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021.

Další informace a potřebné dokumety naleznete zde.