INFORMACE MŠMT

29. 3. 2021 – 11. 4. 2021 (13. a 14. týden)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE – https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGMo do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE – https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPJD3 a ZDE –https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZ7BZWWL), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

Rozvrh hodin zůstává nezměněn. Online hodiny VV a TV jsou doporučené.