Jarmark – organizační informace

Děti budou vystupovat v 16:00, děti z Mš 15:30.

Setkání dětí je u prodejního stanku půl hodiny předem.