LEGO soutěž

LEGO soutěž – ve středisku volného času Odry. Předáváme pro info našim žákům…