Neodhlášené obědy

Pro rodiče, kteří si neodhlásili oběd, si mohou přijít s krabičkou do MŠ v době od 12 do 13 hod.