ODERŠTÍ SLAVÍČCI

Oderští slavíčci – ve středisku volného času Odry. Předáváme pro info našim žákům…