Pozvánka do klubu dětí

Zveme tě do Klubu dětí!

Scházíme se  v řemeslné dílně a to každé úterý od října 2022 do května 2023 od 15.00 do 17 .00 hodin odpoledne.

Rád/a tvoříš?  Zajímá tě co kde kvete, létá a leze? Hraješ rád/a hry?

Tak přijď do klubu!

KDE: Jeseník nad Odrou, Dílna u slunce

(Jeseník nad Odrou 246, .jdi brankou  do dvora a do dílny ve stodole)

KDY: úvodní schůzka v úterý 4.10.2022        v   15:00 hodin.

Aktivity jsou určeny zejména dětem  a samozřejmě počítáme také s dospělými, kteří přijdou s dětmi  jako doprovod.

Kluby dětí realizujeme   v rámci projektu „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013316.