PROPOJENÍ ČEŠTINY S INFORMATIKOU

Dnes jsme ve 4. a 5. třídě ve společné hodině češtiny a informatiky pracovali s tablety. Učili jsme se porozumění textu a práci s daty při vyhledávání v grafu srážek na internetu. Zjištěná data jsme zapisovali do vlastní vytvořené tabulky.