RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Recitační soutěž – ve středisku volného času Odry. Předáváme pro info našim žákům…