Testování žáků

Testování žáků ZŠ bude probíhat 9.11. a 16. 11. v době před vyučováním – při příchodu do školy.