Úspěšný předškolák – dobrý školák

Pracovní skupina pro rovné příležitosti MAP ORP ODRY II si Vás dovoluje pozvat na bezplatný  seminář  Úspěšný předškolák – dobrý školák.

Termín semináře: 21. 10. 2021  od 16:00 hod.

Akce se koná v ZŠ Komenské v Odrách

Seminář je určen (nejen) pro rodiče, kteří mají doma budoucího prvňáka nebo dítě s odloženou školní docházkou. Cílem seminářem je poskytnout rodičům informace z oblasti následujících témat:

• Schopnosti předškoláka před nástupem do školy
• Náprava nedostatků v rozvoji dítěte
• Požadavky na dovednosti a um prvňáčka na začátku školní docházky
• Sociální a pracovní integrace

Cílem je rozvinout interaktivní diskusi, při které mohou rodiče diskutovat s odborníkem, který rodičům zodpoví dotazy ohledně předškolní zralosti dětí a poskytne jim informace, jak s dětmi doma pracovat.