Rubriky
Blog

Pozvánka na vánoční dílny NZM

Vánoční čas se blíží a naše Národní zemědělské muzeum v Ostravě si pro děti mateřských škol i žáky škol základních připravilo vánoční dílny. Vzhledem k ohlasu o Velikonocích jsme prodloužili dílny na čtyři dopoledne.

Dovolte mi, Vás pozvat na vánoční dílny, které se budou konat 12. – 15. 12. v dopoledních hodinách. Termíny jsou rozděleny pro skupiny mateřských a pro skupiny základních škol.
Pro účast je nutná rezervace prostřednictvím tohoto emailu, nebo telefonicky. Termíny se rychle plní, neváhejte si tak rezervovat svůj termín již od dnešního dne.

Rubriky
Aktuality Blog

Moderní metoda výuky matematiky také na naší škole

Také u nás v základní škole Vražné využíváme metodu ABAKU.

Abaku je nová výchovně-vzdělávací metoda, která zábavnou formou mění způsob vnímání matematiky a zvládání základních matematických dovedností u dětí. Nejde o nástroj k určování matematicky zdatných jedinců, ale o nástroj, který může učinit každé dítě matematicky zdatným, nezávisle na jeho současných matematických dovednostech. Učí počítat v oboru přirozených čísel a umožňuje získat takové dovednosti, že další navazující znalosti přicházejí zcela hladce. 

Mgr. Jakub Romba je také lektorem Abaku a představuje tuto metodu na dalších školách…

Reportáž TV Polar:

https://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/celadna/11000033418/matematika-v-celadne-uz-roky-neni-jen-o-drilu

Rubriky
Blog

Pozvánka – VědaFest

Rádi bychom touto cestou pozvali Vás, Vaše kolegy a Vaše žáky k návštěvě festivalu vědy VědaFest , který se koná ve středu 22. 6. na Kulaťáku – Vítězném náměstí – v Praze (zastávka metra Dejvická).

Informace o veletrhu, jak ji přinesl náš časopis Scientific American České vydání, je k vidění na

https://www.sciam.cz/cz/clanky/eventy/vedafest-2022-kulatak-praha-22-6.html

Prosím Vás o její zpřístupnění Vašim kolegům a žákům – například na webu či facebooku Vaší školy, případně prostřednictvím nástěnky či školního rozhlasu.

Návštěvníkům budou zdarma k dispozici i vybraná čísla českého vydání Scientific American.

Stránky VědaFestu jsou https://www.vedafest.cz

Rubriky
Aktuality Blog

Pozvánka na Žerotínský zámek

Mendelova muzejní noc a GÉNIUS MENDEL:

Rubriky
Blog

Zoufalství českého školství | Bohumil Kartous

Rubriky
Blog

Kartous: Naše děti budou jiným lidským druhem…

Rubriky
Blog

Hana Košťálová: O metodách aktivního učení

Doporučujeme video:

Rubriky
Blog

Výstava Zemědělství 4.0

Výstava Zemědělství 4.0 představuje z našeho pohledu to, čemu se v současné době říká precizní zemědělství. Jde o snahy zefektivnit zemědělství, péči o zemědělskou půdu, snížit podíl rutinní a namáhavé práce, vyrovnat s výrazným snížením lidí zaměstnávaných v zemědělství, zvýšit výnosy z produkce zemědělských plodin, zvýšit udržitelnost zemědělství a minimalizovat negativní vlivy polního hospodářství.
Výstava nejprve začlení precizního zemědělství do řady (r)evolucí a představí problematiku jako širší celospolečenské téma. Hlavním cílem je veřejnosti srozumitelně přiblížit podstatu probíhajících změn, prezentovat vybrané technologie a představit novou generaci zemědělských strojů a systémů.
Bližší informace k výstavě naleznete na našich webových stránkách.

Rubriky
Blog

Pozvánka – Výstava Tutanchamon

Mgr. Jakub Romba 


Základní škola a mateřská škola Vražné, okres Nový Jičín 
Vražné 157, 742 35 Vražné 
Tel.: 556 730 513 

NEJVĚTŠÍ ARCHEOLOGICKÝ OBJEV SVĚTA SLAVÍ 100 LET A V BRNĚ SE U TÉ PŘÍLEŽITOSTI KONÁ VELKOLEPÁ VÝSTAVA

 

Vážení pedagogové,

zveme Vás a Vaše studenty a žáky na unikátní výstavu:

Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady, která se bude konat na Výstavišti Brno, od 26. dubna 2022.

 

 

Pro školní skupiny je připravena speciální snížená cena a pedagogický doprovod má vstup zdarma.

Výstava Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady Vás na více než 2000 m2 výstavní plochy

zavede do starověkého Egypta a jeho tisíce let staré historie. 

 

 

Výstava je vhodná nejen pro dospělé, ale také pro děti a studenty, kterým formou zážitku přinese spoustu vědomostí o starobylé civilizaci

a umění dávného Egypta. Unikátní způsob expozice a audio průvodce, který je k dispozici zdarma, mladé návštěvníky doslova vtáhne

do objevitelského příběhu archeologa Howarda Cartera, který jim detailně, a přitom zábavně popíše všechny exponáty.

 

 

Letos uplyne 100 let od odhalení Tutanchamonovy hrobky a celá výstava je koncipována tak, jak byla hrobka v roce 1922 odhalena.

Díky jedinečným replikám můžete spolu se svými studenty vidět uspořádání všech předmětů tak, jak byly Howardem Carterem objeveny.

Takto komplexní pohled Vám nenabídne žádné muzeum světa.

 

 

Výstava je nejen významnou kulturní akcí, ale také skvělým doplňkem k učivu dějepisu, zeměpisu, výtvarné výchovy a literatury.

Výstava formou zážitku doplní studentům cenné vědomosti, ale zároveň se jim stane inspirací ke studiu a zájmům o starobylé civilizace,

archeologii, historii, literaturu i výtvarné umění. Tak jako na předchozích výstavách pořádaných JVS GROUP, bude i zde samostatná galerie

věnována České stopě, tedy české egyptologii a originálním egyptským exponátům z českých sbírek.

 

 

 

 

Pro malé děti a žáky prvního stupně je výstava doplněna Dětskou stopou, na které jim zábavnou formou doplněnou o razítkování tajenky

malá Mumie popíše jednoduchým a hravým způsobem obsah každé galerie. Pro starší žáky a studenty jsou připraveny pracovní listy,

které pomohou utřídit a upevnit jejich nově načerpané znalosti. Na konci výstavy v play zóně mohou žáci díky virtuálním brýlím vstoupit

přímo do Údolí králů v Gize a zažít dobu Starověkého Egypta na vlastní kůži.

 

 

Vstupenky pro Vaši školu objednávejte mailem na vstupenky@jvsgroup.cz

nebo telefonicky na 733 783 404

 

Těšíme se na Vás!

 

Tým JVS GROUP

Rubriky
Aktuality Blog

Sedmimetrová koule hrachu připomíná v Opavě Mendelovy objevy

Gregor Johann Mendel, jedna z největších osobností světové vědy, šest let studoval v Opavě, v místě dnešního Zemského archivu. Letos si připomínáme 200 let od jeho narození. V plánu je hned několik akcí, které mají zakladatele genetiky připomenout. Jednou z prvních je sedmimetrová koule hrachu, která 15. 2. vyrostla v zahradě Müllerova domu. V Opavě bude zhruba do 10. března.

Zdroj: Facebook „Město Opava“