Základní škola

rozcestník

Základní škola ve Vražném je malotřídní škola rodinného typu pro žáky 1. – 5. ročníku ZŠ. Postupně je modernizovaná tak, aby vyhověla současným požadavkům na základní vzdělání. Je dimenzovaná do kapacity 40 žáků. V současnosti se základní škola orientuje dle ŠVP „Tvořivá škola“ na činnostní učení a projektovou výuku. Během školního roku jsou organizovány celoškolní akce a projekty.  

Školu navštěvují především žáci z Vražného. Škola disponuje 3 třídami, cvičebnou, výdejnou stravy a společnými prostory. V současnosti navštěvuje školu 26 žáků. Dle demografického vývoje očekáváme od školního roku 2024/2025 rapidní navýšení počtu žáků a dosažení maximální kapacity, tj. 40 žáků školy.