Akce a projekty

PROJEKT EU OP VVV – ŠABLONY III

Získali jsme dotaci z projektu EU OP VVV – Šablony ZŠ a MŠ III, pod registračním číslemCZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021139. Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit a aktivity rozvíjející ICT. Zahájení projektu 1. 9. 2021 a ukončení 30. 6. 2023. Režim financování Ex-ante, celkové způsobilé výdaje 469 504,00 Kč.

Prevence s Dobronauty
1. 9. 2021

Získali jsme z MSK dotaci 20. 000,- na realizaci preventivního programu. Další náklady budou financovány z prostředků na provozní náklady z obce. V rámci projektu budou proškoleni pedagogové k práci s programem a následně bude program zařazován do procesu edukace. Průběžně budeme pod odborným mentoringem připravovat další materiály a lekce pro primární prevenci patologických jevů u žáků naší školy.

logo-msk

O2 Chytrá škola

Nadace 02 podpořila náš projekt na vzdělávání pedagogů v oblasti využití mobilních technologií ve výuce.

Realizace: 01-12/2022

Více o projektu

Podrobnosti připravujeme…

PROJEKT EU OP VVV – ŠABLONY II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013705

Výzva č. 02_18_063 OP VVV – Šablony II.

Název projektu: Šablony pro ZŠ a MŠ II

Projekt byl realizován v období 1. 9. 2018 do 31.8. 2020. Byl zaměřen na osobnostně- profesní rozvoj pedagogů, personální podporu a projektové dny ve škole i mimo školu.

  • chůva v MŠ
  • asistent pedagoga ZŠ, ŠD
  • Využití ICT ve vzdělávání 
  • Projektový den v MŠ a ZŠ 
  • Projektový den mimo MŠ a ZŠ.

Do projektu se zapojilo 6 pedagogických pracovníků a několik odborníků. Výše uvedené aktivity rozvíjí odborné kompetence pedagogů a vychovatelů, vedou k lepší a cílené podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem, k rozvoji logického myšlení a nadání žáků. Pomohly k technickému vybavení, které dále umožňuje rozvíjet digitální kompetence nejen žáků, ale i pedagogických pracovníků. Čehož bylo využito v nečekané době distanční výuky. Na výše zmíněné aktivity jsme získali finanční podporu ve výši 897 650,00.

Průša

Podrobnosti připravujeme…