Úřední deska

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Název: Základní škola a mateřská škola Vražné, okres Nový Jičín

IČO: 75029944

DIČ: Subjekt není plátcem DPH

Důvod a způsob založení: Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. 
Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem školy je Obec Vražné.

Organizační struktura: Zaměstnanci ZŠ, MŠ 

Kontaktní adresa a adresa ZŠ: Vražné 157, 742 35 Vražné

Adresa MŠ: Vražné 222, 742 35 Vražné

Úřední hodiny: pondělí – pátek od 7:00 do 14:00 (dále po telefonické domluvě)

Telefonní čísla: pevná linka ZŠ: 556 730 513, mobilní telefon: 732 474 545,
pevná linka MŠ:556 315 274, mobilní telefon: 605 219 273

Adresa internetové stránky: www.skolavrazne.cz

Adresa e-podatelny: ID datové schránky „3kbmuak“

Další elektronické adresy: scukova@skolavrazne.cz, info@skolavrazne.cz, oprsalova@skolavrazne.cz 

Případné platby lze poukázat: 181686071/0300

ŠVP: Tvořivá škola

Žádosti o informace: Osobně, e-mailem, datovou schránkou

Příjem žádostí a dalších podání: Osobně, e-mailem, datovou schránkou

Opravné prostředky: Proti rozhodnutí ředitele školy se lze odvolat prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Odvolání v písemné podobě lze zaslat na adresu školy nebo doručit osobně.

Návody na řešení životních situací: Portál občana ,

Nejdůležitější používané předpisy: Stránky MŠMT

Úhrady za poskytování informací: Vyhledávání a poskytování informací je zdarma. Vystavení stejnopisu vysvědčení je zpoplatněno částkou 100,- Kč (plus případné poštovné).

Výroční zprávy: zveřejňovány na webu školy

GDPR

Dle článku 37 Obecného nařízení zřídila škola funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Podle odstavce 6, článku 37 Obecného nařízení plní pro školu funkci pověřence na základě smlouvy o poskytování služeb společnost:

Tomáš Bíbrlík
Mikroregion Odersko
Tel. 777 698 876
poverenec.gdpr@odersko.cz

Více o tom, jak zpracováváme osobní údaje