Zápis do ZŠ

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2022

Informace k zápisu pro školní rok 2024/2025

Zápis proběhne v týdnu od 1. 4. – 5. 4. 2024, kdy mohou rodiče doručovat poštou, e- mailem nebo datovou schránkou a dne 4. 4. 2024 také osobně od 12:30 do 18:30 hodin.

Dále je možné dítě zapsat do 30. 4. 2024 také pouze předáním potřebných dokumentů:

 1. podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem)
 2. případně dle konkrétní situace osobně do školy (denně od 6:00 – 14:30 hodin) – prosím, předem se ohlaste telefonicky u ředitelky školy
 3. poštou – doporučeně

Datum poslední aktualizace: 12. 2. 2024

DESATERO PŘEDŠKOLÁKA:

 1. Znám své jméno a příjmení.
 2. Vím, kde bydlím.
 3. Vím kolik je mi let.
 4. Znám základní barvy.
 5. Orientuji se v číslech a počtech.
 6. Umím se obléknout, svléknout.
 7. Umím po sobě uklidit.
 8. Dokážu malovat, stříhat, lepit.
 9. Dokážu mluvit ve větách.
 10. Když něco nevím, zeptám se.

RODIČOVSKÉ DESATERO:

 1. Pochvalte své dítě vždy znovu a znovu za sebemenší úspěch a to něžnými slovy, pohlazením a splněním jeho  malých přání (né jen hmotnými dárky). Vychováte tak sebevědomého jedince, který ve vás bude mít citovou oporu.
 2. Povzbuzujte své dítě, pokud má úspěchy nebo se pustilo do nové činnosti. Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak můžete pomoci neúspěch odstranit.
 3. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. Buďte mu oporou. Snažte se objektivně zhodnotit možnosti dítěte. Nevkládejte do něj své nenaplněné sny a ambice. Zajímejte se o školní práci průběžně po celý rok. Nesvádějte neúspěch dítěte na jiné.
 4. Dávejte mu najevo svoji lásku a podporu. Máte-li v rodině více dětí, nesrovnávejte je.
 5. Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování!!! Pokud nebudete důslední, hranice nemají žádný význam a vy v budoucnu budete zcela určitě lomit rukama nad chováním svého potomka.
 6. Chraňte ho před nadměrným sledováním televize. Dbejte, aby mělo dostatek pohybu. Neustále si všímejte, jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá a hovořte o nich.
 7. Nestavte před své dítě neúměrné požadavky. Nesdělujte mu svá náročná očekávání. Každý úkol a pokyn promýšlejte tak, aby byl pro dítě splnitelný a realizovatelný.
 8. Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti. Dítě se unaví mnohem rychleji, než dospělí. Střídejte činnosti, dopřejte mu pohyb a nekárejte ho za chyby způsobené únavou z dlouhé práce.
 9. Posilujte paměť dítěte pravidelným cvičením a zatěžováním. Zadávejte během dne různé jednoduché úkoly, hrajte hry, učte se básničky a říkanky.
 10. Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby co nejméně rozptylovalo vaše dítě. Připravte mu pracovní stůl, kout, který bude patřit pouze dítěti.