Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny 19. 2. – 25. 2. 2024

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024. Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024. Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.
Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Státní svátky

 • 28. září 2023
 • 28. října 2023
 • 17. listopadu 2023
 • 25., 26. prosince 2023
 • 1. ledna 2024
 • 29. března 2024
 • 1. dubna 2024
 • 1. května 2024
 • 8. května 2024

Časový harmonogram školního dne

V naší škole nezvoníme, žáci se učí přirozené zodpovědnosti a časové organizaci režimu školního dne.

1. hodina 8:00 – 8:45
2. hodina 8:55 – 9:40
3. hodina 10:00 – 10:45
4. hodina 10:55 – 11:40
5. hodina 12:10 – 12:55
6. hodina 13:05 – 13:50

Pedagogické rady

 • 20. listopadu 2023
 • 22. ledna 2024
 • 22. dubna 2024
 • 17. června 2024

Třídní schůzky

 • 12. září 2023
 • 14. listopadu 2023
 • 16. ledna 2024
 • 16. dubna 2024
 • 11. června 2024

(začátek vždy v 16:00 hod.)

Plán akcí 2023/2024

 • Pasování prvňáčků (září)
 • Planetárium (22. 9. 2023)
 • Jablkobraní (říjen)
 • Dýňodlabání (říjen)
 • Návštěva DLO (listopad)
 • Rozsvícení vánočního stromečku (listopad)
 • Mikuláš, Vánoce   Vánoční jarmark (prosinec)
 • Tříkrálová (leden) 
 • Velikonoce (duben)
 • Čarodějnice (duben)
 • Den matek (květen)
 • Plavání (květen – červen)
 • Škola v přírodě (červen)
 • Den dětí (červen)
 • Vyřazení páťáků (červen)
 • Další akce a projektové dny budou uvedeny v aktualitách