Zápis do MŠ

na šk. rok 2024/2025

Zápis bude probíhat dle  pokynů vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro školní rok 2024/2025 a proběhne bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v termínu od 2. 5. 2024 do 10. 5. 2024. 

Veškeré dokumenty najdete na této stránce níže, nebo jsou k vyzvednutí v papírové formě v Mateřské škole Vražné (pondělí-pátek od 6 do 15 hod.) Dokumenty pak předávejte dle instrukcí v kritériích přijetí.

Jaký bude postup zápisu?

Do školy bude potřeba doložit následující dokumenty:

  • Žádost o přijetí
  • Evidenční list
  • Čestné prohlášení
  • Kopie rodného listu
  • Kopie očkovacího průkazu

Veškeré dokumenty najdete na této stránce níže, nebo jsou k vyzvednutí v papírové formě v Mateřské škole Vražné (pondělí-pátek od 6 do 15 hod.)

 

Doložení řádného očkování dítěte je podmínkou pro zařazení do  přijímacího řízení dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo přiložením dokladu, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

(Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.)