Badatelský klub: s měřidly Vernier

Dnešní badatelský klub byl obzvláště zajímavý. Díky spolupráci se ZŠ Březinova z Ostravy, máme k připravované soutěži v květnu zapůjčenu sadu čidel Vernier.

Tyto čidla připojujeme k našim iPadům a můžeme tak u vzorků pozorovat hodnotu Ph, vodivost a teplotu.

Učíme se tak využívat moderní technologie prakticky, poznávat svět kolem nás a se získanými daty dále pracovat (výstupem jsou tabulky a grafy k dalšímu zpracování v matematice a informatice).

Kdo dnes na badatelském klubu nebyl, nemusí být smutný – příležitostí bude do konce roku ještě několik…