Čertovské klání

6. prosince jsme si ve škole udělali čertvoské klání – tři týmy, tři soutěže. Navštívili nás Mikuláš s čerty a andělem z řad třeťáků, čtvrťáků a páťáků. Pak už mohlo klání začít. Utkali jsme se přehazované, házené a vybíjené.
Potřást rukou, předat diplomy a ceny nám přišel pan starosta a jeho tým. Děkujeme!