Další lekce badatelského kroužku: daktyloskopie

Tentokrát jsme se zabývali otisky prstů. Tedy jen v jednodušší formě. Také jsme si vytvořili kartu své identity – měřili jsme se, vážili a zapisovali své postřehy…