Modelování v geometrii

V geometrii modelujeme, poznáváme a charakterizujeme tvary a tělesa.