Odpadový žebříček

Náš učitel Jakub Romba se dnes zúčastnil vzdělávací akce pro pedagogy v Ostravě s názvem Odpadový žebříček.

Kromě teoretického bloku o separaci a využití odpadů pedagogové navštívili také skládku komunálního odpadu, kde v praxi viděli skladování odpadu i jednotlivé fáze rekultivace skládky. Dále navštívili REUSE centrum, které reprezentuje myšlenku minimalizovat vznik odpadu a staré věci dále využívat. Toto bychom také měli předávat našim dětem. Poslední zastávkou byly třídící linky separovaného odpadu, kde se suroviny třídí k dalšímu zpracování.

Akce byla velmi zajímavá a získali jsme kromě nejnovějších poznatků nakládání s odpady, které můžeme nyní předávat dětem, také řadu studijních materiálů k ekologické výchově.