Okresní kolo recitační soutěže

Lumír Vojta i Sabinka si přinášejí krom pamětního listu a drobných dárečků především novou zkušenost. Bez jediného zaváhání nás statečně reprezentovali a ve velmi vyrovnaných výkonech si vedli skvěle. Jak řekla porota nebylo snadné rozhodnout a kritéria v uměleckých disciplínách jsou vždy tenkým ledem. Přesto věříme, že dovednost prezentovat své schopnosti před neznámým publikem děti posouvá k objevování sebe sama a svých předností. Děkujeme za reprezentaci a doufáme, že krásu přednesené prózy i poezie naši žáci budou nadále s chutí poznávat – budeme je v této hodnotné činnosti společně s rodiči podporovat!