Projekt v hodině angličtiny

V hodině angličtiny jsme využili znalostí a dovedností z informatiky a vytvořili s pomocí iPadů videa na přítomný čas průběhový (co právě teď dělám). Co video, to originál 🙂