PROJEKTOVÁ ODPOLEDNE S ROBOTY

Úspěšně jsme ukončili realizaci projektu s roboty na základní škole.

V rámci projektu jsme pořídili pro ZŠ Vražné sadu robotických pomůcek. Ty jsme následně využili při realizaci čtyř projektových odpolední, kde jsme se žáky s roboty pracovali. 

Jejich smysl zařazení do výuky i volnočasových aktivit spočívá v hravém a nenásilném rozvoji digitální gramotnosti a algoritmického myšlení. S tím poté souvisejí i širší kompetence rozvoje, např. krokování, řešení problémů a rozložení na dílčí části, ale také komunikace nebo práce ve skupině.

Projektových setkání se účastnila většina žáků školy. Řízené aktivity probíhaly v učebnách i ve venkovních prostorách školní zahrady nebo v přilehlém okolí. Každé odpoledne bylo jinak tematicky zaměřeno a žáci řešili různorodé typy úloh. Hledali vhodná a kreativní řešení za pomoci robotických pomůcek.

Celkově žáci hodnotili aktivity velmi pozitivně a získali jsme také kladné ohlasy na zapojení těchto pomůcek do IT kroužků v příštím roce, na které se děti velmi těší.

Název projektu:         Místní akční plán vzdělávání pro ORP Odry II
Číslo projektu:           CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011076         

Velmi děkujeme městu Odry za poskytnutou finanční podporu i skvělou spolupráci na řešení projektu.