Projektový den – Velikonoční tvoření

V duchu lidové řemeslné výroby si dnes naši žáci prošli tradice Velikonoc, o kterých si budou číst a povídat i během dalších dnů v čase před vlastními svátky. Nazdobili si perníčky i kraslice a vytvořili krásné keramické i papírové dekorace, které jsou určeny na obecní jarní jarmark. Na závěr v hodině hudební výchovy si společně zazpívali lidové písničky!
Za pomoc děkujeme paní B. Magerové, která společně s učiteli a asistentkami projektový den připravila.