Tři králové a ten čtvrtý

Takto si děti doplnily informace nejen o 6. lednu, ale i osobnosti české historie Karlu IV. Pracovali s texty, porovnávali a hledali rozdíly mezi příběhem-pohádkou, zamýšleli se nad hodnotou korunovačních klenot a navrhli a vyrobili koruny přímo královské!

A závěrem se některé děti společně s rodiči zapojili do Tříkrálové sbírky, aby do vraženský domů přinesli poselství historie a pomohly dobrému charitativnímu úkolu.