VV: mraveniště

Ve výtvarné výchově a ostatních předmětech jsme získali informace o mravencích a životě v mraveništi. Povídali jsme si o fungování mravenců v přírodě a o jejich přínosu. Poté jsme ve skupinkách vytvořili naše vlastní mraveniště.