Život v lese

V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností jsme ve dvojicích vytvořili lesní prostředí, ve kterém žijí různá zvířata. Z kartonů, krepáku, listí a dalšího materiálu jsme vyrobili stromy. Pro některá zvířata jsme udělali brlohy, nory a jiné úkryty, některá jsme nechali volně pobíhat kolem vytvořeného stromu. Každý strom je originál, posuďte sami 🙂