Duše K s Karlem Kostkou

Jaký je vztah mezi lidským vědomím a bytím, prostorem a časem? Přesahuje globální inteligence chápání našeho smrtelného mozku? Kde se skrývá věčnost a jak souvisí s relativitou času? Jsme stvořiteli svých vlastních osudů? Proč je díky vlastní duši každý z nás starý miliony let a je nositelem dávné historické zkušenosti? Co je čas? Co je vědomí? Z čeho vzniklo? Čím se řídí? Jaké má charakteristiky? A co lidská bytost, její přicházení a odcházení …

Zvláště doporučujeme od 0:52 minuty – o škole a dětech – respekt k dětem!!! 

Karel Kostka (pseud. Cubeca) – filozof, pedagog, malíř a spisovatel, mimochodem člověk s mimořádnou hodnotou IQ na světě (206)