Výstava Zemědělství 4.0

Výstava Zemědělství 4.0 představuje z našeho pohledu to, čemu se v současné době říká precizní zemědělství. Jde o snahy zefektivnit zemědělství, péči o zemědělskou půdu, snížit podíl rutinní a namáhavé práce, vyrovnat s výrazným snížením lidí zaměstnávaných v zemědělství, zvýšit výnosy z produkce zemědělských plodin, zvýšit udržitelnost zemědělství a minimalizovat negativní vlivy polního hospodářství.
Výstava nejprve začlení precizního zemědělství do řady (r)evolucí a představí problematiku jako širší celospolečenské téma. Hlavním cílem je veřejnosti srozumitelně přiblížit podstatu probíhajících změn, prezentovat vybrané technologie a představit novou generaci zemědělských strojů a systémů.
Bližší informace k výstavě naleznete na našich webových stránkách.